Student

Praktyki i Staże

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kadencję 2020 – 2024

dr inż. Renata Zapała

Terminy konsultacji:

 

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej między 08.07.2022 a 31.08.2022 (4 tygodnie).

Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez Zakład oraz sprawozdanie zaakceptowane przez Firmę.

Termin złożenia zaświadczenia i sprawozdania mija 07.09.2022 roku.

Sprawozdanie należy składać do Dziekanatu Wydziału lub droga pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) za potwierdzeniem odbioru.

Adres do wysyłki:

Dziekanat Wydziału Odlewnictwa AGH

ul. Reymonta 23

30-059 Kraków

Dokumenty do praktyki:

1. Promesa przyjęcia na praktykę indywidualną

2. Porozumienie o prowadzenie niepłatnej praktyki studentów AGH

3. Program ramowy praktyki zawodowej

4. Wzór pierwszej strony sprawozdania z praktyk studenckich

5. Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych

Oferty Stażów i Pracy w Odlewniach

Skip to content