Modyfikacja treści wybranych przedmiotów na studiach II stopnia

Wykaz zmodyfikowanych przedmiotów Wykaz zmodyfikowanych przedmiotów Harmonogram zajęć dla studiów II stopnia IPO KWPI Zmiana terminu zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Konstrukcja Odlewów (IPO_MGR_Rok 1) z dnia 18 października i 8 listopada 2021 na 26 listopada 2021 i 3 grudnia 2021.

Dokumenty

Dofinansowanie do konferencji krajowych i zagranicznych dla doktorantów Regulamin przyznawania dofinansowania dla doktorantów do krajowych konferencji naukowych Regulamin przyznawania dofinansowania dla doktorantów do zagranicznych konferencji naukowych Szkolenia Regulamin rekrutacji Załączniki nr 1_2 do Regulaminu Szkoleń_ver_2019 Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń_Dane_uczestnika_ver_2019 Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkoleń_oświadczenie_RODO_ver_2019 Załącznik nr 5_6 do Regulaminu Szkoleń_ver_2019 Staże Regulamin […]

Harmonogram rekrutacji

Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie odbędzie się w czwartym kwartale 2018 roku. Bliższe informacje zostaną podane w późniejszym terminie. Szkolenie z zakresu metalografii, mikroskopii optycznej i konfokalnej – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie odbędzie się w czwartym kwartale 2018 roku. Bliższe informacje zostaną podane w […]

Wsparcie dla studiów doktoranckich

W celu realizacji wysokiej jakości programu studiów doktoranckich na Wydziale Odlewnictwa zaplanowano wsparcie udziału doktorantów w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Wsparcie jest możliwe już od 2019 roku.

Programy stażowe

trzymiesięczne staże realizowane będą w wiodących firmach z branży odlewniczej (wymiar 120h/miesiąc), staże dedykowane są dla studentów ostatniego semestru studiów magisterskich, w ramach projektu pokryte zostaną uśrednione koszty obowiązkowych badań lekarskich, koszty ubezpieczeń oraz koszty realizacji stażu poza miejscem zamieszkania (dojazd, zakwaterowanie); Lista firm branży odlewniczej oferującej staże w projekcie POWER 3.5

Wyjazdy studyjne

W projekcie planowane są 1 dniowe i 5 dniowe wizyty studyjne. W trakcie realizacji projektu odbędą się 4 cykle w/w wizyt. Do podstawowych celów realizowanych w ramach projektu wizyt studyjnych należą: zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w trakcie zajęć z przedmiotu, poznanie technologii produkcji i poszczególnych jej etapów od planowania do kontroli jakości, […]

Szkolenia

W ramach projektu dla studentów kierunków Inżynieria Procesów Odlewniczych oraz Komputerowe Wspomaganie Procesów Odlewniczych przewidziano następujące typy szkoleń: Szkolenia podczas których uczestnik projektu opanuje nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces wytwarzania. Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania PROCAST – czas trwania szkolenia – 40 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie od 2019 do 2022 roku. Szkolenie z zakresu […]

Wydziałowe Biuro Projektu

dr inż. Renata Zapała Wydziałowy Koordynator Projektu i koordynator projektu ds. stażybudynek D8, pokój nr 418tel.: 12 617 27 44 e-mail: zapala@agh.edu.pl dr inż. Aldona Garbacz-Klempka Koordynator szkoleń i wyjazdów studyjnychbudynek D8, pokój nr 704atel.: 12 617 27 74 e-mail: agarbacz@agh.edu.pl mgr inż. Romana Włoczewska Specjalista ds. finansowych oraz  specjalista ds. ewaluacji i jakościbudynek D8, […]