Student

Studia na Wydziale Odlewnictwa

AGH – Wydział Odlewnictwa kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

Boloński System Kształcenia, zmierzający do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwala studentom w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w kraju i za granicą. Uczelnia umożliwia studentom zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie, uznawanym na całym świecie. Temu celowi służy m. in.: intensywna nauka języków obcych, zintegrowane studia z podwójnym dyplomowaniem (AGH i uczelni zagranicznej), możliwości odbywania praktyk i staży za granicą, indywidualizacja programów nauczania, ciągłe unowocześnianie treści i metod nauczania (nauczanie wirtualne) oraz ogromna baza dydaktyczna i socjalna.

Skip to content