Wydział

Komisje

Wydziałowe Komisje oraz Pełnomocnicy Dziekana 2020 - 2024

Wydziałowe Komisje oraz Pełnomocnicy Dziekana
Wydziałowa Komisja Biblioteczna
 • dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Edyta Proniewicz
 • dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • dr inż. Grzegorz Tęcza
 
Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny
 • dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH – Przewodnicząca
 • dr inż. Dariusz Drożyński
 • dr inż. Karolina Kaczmarska
 • dr inż. Sebastian Sobula
 • dr inż. Janusz Kozana – Przedstawiciel Wydziału w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej
 
Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna
 • dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Grabowska,
 • dr hab. Urszula Lelek-Borkowska, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
 • dr inż. Łukasz Jamrozowicz
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
 • dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH
 • dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
 • dr inż. Andrzej Szczęsny
 
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH-Przewodniczący
 • prof. dr hab. Beata Grabowska
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk,prof. AGH
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
 • dr inż. Łukasz Jamrozowicz
 • dr inż. Ewa Olejnik – przedstawiciel ZNP
 • przedstawiciel NSZZ Solidarność
 
Komisja Odbioru Prac Naukowo-Badawczych
 • dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • prof. dr hab. Beata Grabowska
 • dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH
 
Pełnomocnik Dziekana ds. Realizacji Projektów Naukowo-Badawczych
 • dr hab. inż. Dorota Kalisz, prof. AGH

Przedstawiciele Wydziału w komisjach i zespołach uczelnianych na kadencję 2020 - 2024

Przedstawiciele Wydziału w komisjach i zespołach uczelnianych na kadencję 2020 - 2024
Komisja Senacka ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 • dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH – Przewodnicząca Komisji
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zych – Przewodniczący Komisji
 • Filip Strojek
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH
Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 • prof. dr hab. Beata Grabowska – Przewodnicząca Komisji
 • mgr inż. Sylwia Cukrowicz
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
 • dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH
 • mgr inż. Marcin Myszka
Komisja Rekrutacyjna
 • dr inż. Janusz Kozana
Komisja Rektorska ds. Finansów
 • prof. dr hab. inż. Marcin Górny
Komisja Senacka ds. Statutowo-Regulaminowych
 • dr inż. Karolina Kaczmarska
Przedstawiciele do Rady ds. Kształcenia w dyscyplinie
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (TiTMo): dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI): dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (IPO): dr inż. Łukasz Jamrozowicz
Rektorska Komisja ds. Infrastruktury i Majątku
 • dr inż. Agnieszka Malinowska
Komisja Wyborcza
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH

Pozostałe

Pozostałe
Uczelniana Rada Programowa Przedmiotów Obieralnych
 • dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH – Pełnomocnik Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych
 • dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH
 
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
 • prof. dr hab. Mariusz Holtzer – Przewodniczący Rady Programowej
 • dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH – Członek Rady Programowej
 
Jury Diamenty AGH
 • I Etap:
  • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof.  AGH – Przewodniczący
  • dr inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof.  AGH
  • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof.  AGH

  II Etap:

  • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof.  AGH

Wydziałowe komisje oraz zespoły na kadencję 2016 - 2020

Komisja ds. Badań Naukowych (odbioru Prac Statutowych)
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Górny – przewodniczący
 • dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH
 • dr hab. Beata Grabowska
 • dr hab. inż. Maria Starowicz,
Wydziałowa Komisja Biblioteczna
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Górny – przewodniczący
 • prof. dr hab. Edyta Proniewicz,
 • dr hab. inż. Katarzyna Major – Gabryś
 • dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • dr inż. Grzegorz Tęcza
Komisja Egzaminacyjna
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH – przewodnicząca
 • dr hab. Beata Grabowska
 • dr inż. Daniel Gurgul
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • dr inż. Łukasz Jamrozowicz
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • dr inż. Jarosław Piekło
 • dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH – przewodnicząca
 • dr hab. Beata Grabowska, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH
 • dr inż. Łukasz Jamrozowicz
 • dr inż. Edward Tyrała
 • przedstawiciel NZSS Solidarność: dr hab inż. Katarzyna Major- Gabryś
 • przedsatwiciel ZNP: dr inż. Ewa Olejnik
Komisja ds. Promocji Wydziału
 • dr inż. Michał Szucki – przewodniczący
 • dr inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH
 • dr inż. Janusz Buraś
 • dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. AGH
 • inż. Łukasz Dyrlaga
 • dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH
 • mgr inż. Beata Gracz
 • dr inż. Daniel Gurgul
 • dr inż. Karolina Kaczmarska
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH
 • dr Urszula Lelek-Borkowska, prof. AGH
 • dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH
 • dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH
 • inż. Joanna Ramus
 • mgr inż. Gabriela Sikora
 • dr inż. Sebastian Sobula
 • inż. Maciej Stefański
 • inż. Piotr Szarek
 • dr inż. Renata Zapała
Komisja ds. Przewodów Doktorskich
 • dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH
 • dr hab. Maria Starowicz
 • dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. AGH
Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH – przewodnicząca
 • dr inż. Dariusz Drożyński – zastępca przewodniczącej
 • dr inż. Sebastian Sobula – zastępca przewodniczącej
 • dr  inż. Karolina Kaczmarska – członek komisji
 • dr inż. Janusz Kozana – przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Komisja ds. Rotacji Adiunktów zatrudnionych po 01.11.2002 r.
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński – przewodniczący
 • dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH
 • dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH
 • dr hab. inż. Starowicz Maria, prof. AGH
 • dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH
Komisja Wyborcza
 • dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. AGH – przewodniczący
 • mgr inż. Beata Gracz – z-ca przewodniczącego
 • pani Marta Kukułka – sekretarz
 • dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH
 • dr hab. inż. Dorota Kalisz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH
 • dr inż. Dariusz Drożyński
 • dr inż. Bartosz Grysakowski
 • dr inż. Magdalena Kawalec
 • dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • dr Dominika Święch
 • pani Aneta Dyrlaga
Komisja ds. Postępowań Habilitacyjnych:
 • dr hab inż. Marcin Górny, prof. nadzw. AGH – przewodniczący
 • dr hab inż. Dorota Kalisz, prof. nadzw. AGH
 • dr hab inż. Maria Maj, prof. nadzw AGH
 • dr hab inż. Edyta Proniewicz, prof. nadzw. AGH
 • dr hab inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH
Zespół Audytu Dydaktycznego
 • dr hab. inż. Dorota Kalisz – przewodnicząca
 • pan Dariusz Borak – przedstawiciel studentów kierunku Metalurgia
 • dr inż. Bartosz Grysakowski
 • mgr inż. Michał Latkiewicz – przedstawiciel doktorantów
 • dr inż. Jan Mocek
 • dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • inż. Maciej Stefański – przedstawiciel studentów kierunku Wirtotechnologia
 • dr inż. Andrzej Szczęsny
Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH – przewodnicząca, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziałowy administrator systemu SYLLABUS AGH
 • dr inż. Janusz Buraś
 • inż. Łukasz Dyrlaga – przedstawiciel studentów kierunku Metalurgia
 • dr inż. Aldona Garbacz – Klempka
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH –
 • Prodziekan ds. Studenckich, Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
 • dr inż. Magdalena Kawalec- Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • inż. Adam Kmiecik – przedstawiciel studentów kierunku Wirtotechnologia
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • mgr inż. Sylwia Paź – przedstawicielka doktorantów
Skip to content