Inne

Biblioteka Wydziału Odlewnictwa

ZMIANY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI ZWIĄZANE Z REMONTEM!

Informujemy, że od dnia 26.02.2024 do odwołania Biblioteka, z uwagi na remont,  będzie funkcjonować w pomieszczeniu zastępczym na poziomie-1 w następujących godzinach:

Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek-piątek w godz. 10.00-13.00.

Zarazem informujemy, że przez czas remontu Biblioteka będzie funkcjonować w trybie OGRANICZONYM – informacja na miejscu. 

Telefon do biblioteki w tym czasie będzie nieaktywny.

Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Reymonta 23 30-059 Kraków parter, pok. 009

tel. 12 617-27-91

Biblioteka posiada czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internet

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

godziny otwarcia:

poniedziałek – ZAMKNIĘTE

wtorek – piątek 9.00-14.00

sobota 9.00-12.00*

*informacja w Bibliotece

ZBIORY

Tematyka

chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia – wiadomości ogólne, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych, specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo, staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość materiałów.

Rodzaje

książki 11 311 vol.; czasopisma 207 j. obl.; zbiory specjalne 250 j. obl.  

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:

Przegląd Odlewnictwa, Hutnik. Wiadomości hutnicze, Ochrona przed korozją.

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Biblioteki Wydziału Odlewnictwa AGH

Biblioteka funkcjonuje o oparciu o przepisy prawne zawarte w ZARZĄDZENIU NR 22/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2015 r.
  1. Prawo do korzystania z biblioteki mają:

–  pracownicy Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,

– studenci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,

– doktoranci AGH- na miejscu,

– studenci studiów podyplomowych Wydziału Odlewnictwa – na miejscu,

– pozostali pracownicy, studenci, doktoranci oraz pracownicy emerytowani AGH – na miejscu.

  1. Warunki otwarcia konta czytelnika:

– pracownicy Wydziału Odlewnictwa – zakładają konto na podstawie dowodu osobistego oraz  wypełnionego „Oświadczenia” (załącznik K do Zarządzenia Rektora AGH z dnia 29.06.2015 r.),

– studenci – zakładają konto na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej.

  1. Zasady udostępniania zbiorów:

— czasopisma, księgozbiór podręczny, rozprawy doktorskie, inne prace na prawach rękopisów udostępnia się wyłącznie na miejscu,

–  podstawą wszelkich wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz jest posiadanie konta czytelnika oraz czytelnie wypełniony rewers, potwierdzony własnoręcznym podpisem czytelnika,

–  wszystkich użytkowników biblioteki obowiązuje zwrot wypożyczonych książek lub prolongata terminu ich zwrotu najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia. Przy prolongowaniu terminu zwrotu czytelnicy zobowiązani są przedłożyć wypożyczone materiały. Nie prolonguje się terminu zwrotu książek, na których wypożyczenie oczekują inni czytelnicy,

–  pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek. Studenci korzystający z różnego rodzaju urlopów również.

–   biblioteka może zawiesić czytelnika w prawach korzystania z wypożyczeń na określony czas lub na stałe w przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek i braku reakcji na upomnienia,

– w przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu/prolongaty, po upływie tygodnia od wyznaczonego terminu, pobierane są opłaty za każdy dzień zwłoki i za każdą pozycję za cały okres przetrzymania.

  1. Obowiązują następujące okresy wypożyczeń:

– pracownicy WO – 30 woluminów na okres 3 lat,

– studenci – 10 woluminów na okres 3 miesięcy.

  1. Odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne:

–  czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne,

– w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia materiałów wypożyczonych z biblioteki czytelnik zobowiązany jest do uregulowania roszczeń odszkodowawczych według następującej kolejności:

— odkupienia takiej samej lub innej, potrzebnej bibliotece pozycji,

 — w przypadku pozycji szczególnie cennej, jak również czasopism , sporządzenia na własny koszt kserokopii zagubionej pozycji oraz jej oprawienie,

— w szczególnych przypadkach – wpłacenia wartości zagubionej pozycji, zwielokrotnionej zgodnie z przelicznikami ustalonymi przez Komisję Inwentaryzacyjną Zbiorów Bibliotecznych (KIZB). 

Skip to content