Inne

Biblioteka Wydziału Odlewnictwa

Ul. Reymonta 23 30-059 Kraków parter, pok. 009

tel. 12 617-27-91

Biblioteka posiada czytelnię i stanowiska komputerowe z dostępem do Internet

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

godziny otwarcia:

poniedziałek – ZAMKNIĘTE

wtorek – piątek 9.00-14.00

sobota 9.00-12.00*

*informacja w Bibliotece

ZBIORY

Tematyka

chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia – wiadomości ogólne, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych, specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo, staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość materiałów.

Rodzaje

książki 11 311 vol.; czasopisma 207 j. obl.; zbiory specjalne 250 j. obl.  

Czasopisma otrzymywane na bieżąco:

Przegląd Odlewnictwa, Hutnik. Wiadomości hutnicze, Ochrona przed korozją.

REGULAMIN

Regulamin Biblioteki Wydziału Odlewnictwa AGH
1. Prawo do korzystania z biblioteki mają:
–  pracownicy Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,
– studenci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,
– doktoranci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,
– studenci studiów podyplomowych Wydziału Odlewnictwa – na miejscu i na zewnątrz,
– pozostali pracownicy, studenci, doktoranci oraz pracownicy emerytowani AGH – na miejscu.
2. Warunki otwarcia konta czytelnika:
– pracownicy Wydziału Odlewnictwa – zakładają konto na podstawie dowodu osobistego oraz oświadczenia złożonego w Bibliotece;
– studenci i doktoranci Wydziału Odlewnictwa – zakładają konto na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej;
3. Wszystkich użytkowników biblioteki obowiązuje zwrot wypożyczonych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej po upływie terminu wypożyczenia.
4.  W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu / prolongaty, po upływie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu, pobierane są opłaty za każdy dzień zwłoki i za każdą pozycję za cały okres przetrzymania.
5. Obowiązują następujące okresy wypożyczeń:
– Pracownicy WO – 30 woluminów na okres 3 lat,
– Studenci i doktoranci WO – 10 woluminów na okres 3 miesięcy,
6. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są  do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek. Studenci korzystający z różnego rodzaju urlopów urlopów również.
7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone na podstawie rewersu, w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia zobowiązanych jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez bibliotekarza pozycji. 

Skip to content