Student

Koła Naukowe

Koło Naukowe ZGAREK

Tradycja naszego koła sięga lat 70. Ciągle idziemy z biegiem czasu, uczymy się nowych technologii. Obecnie pracujemy głównie nad poszerzaniem umiejętności w wykorzystywaniu metod przyrostowych (m. in druk 3D) oraz projektem Egida. Zapraszamy! 🙂

Podstawowe cele Koła :

– Poznawanie nowych, ciekawych ludzi

– Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową;

– Badania w zakresie odlewnictwa ogólnego;

– Modelowanie i wirtualizacja procesów odlewniczych;

– Metodyka szybkiego prototypowania;

– Zapoznawanie studentów z nowoczesnymi technologiami;

– Badania interdyscyplinarne, powiązane z główną działalnością Koła.

Koło Naukowe ARTEFAK

Wszystko zaczęło się 20. stycznia 2014 roku z inicjatywy 8 – osobowej grupy studentów sekcji Odlewnictwa Artystycznego i Precyzyjnego. Podjęliśmy wtedy decyzję o utworzeniu Studenckiego Koła Naukowego o profilu artystyczno – technologicznym. I tak 28 stycznia 2014 roku utworzyliśmy Koło pod nazwą ARTEFAKT, którego głównym celem jest rozbudzanie w środowisku studenckim zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w zakresie technologii odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego, w szczególności historii odlewnictwa, archeometalurgii, technologii topienia i odlewnia metali nieżelaznych, technologii formy, tworzyw formierskich i tworzyw ceramicznych.

Realizuj swoje pasje – dołącz do nas!

Koło Naukowe ALCHEMIST

W Kole Naukowym ALCHEMIST swoje miejsce znajdą wszyscy zainteresowani rozwijaniem pasji chemicznych w dziedzinie szeroko pojętej metalurgii. Realizujemy projekty w zakresie min.:

– odtwarzania procesów metalurgicznych i badania otrzymanego materiału odlewniczego,

– doboru materiałów konstrukcyjnych do różnych środowisk korozyjnych (środowiska przemysłu chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, geotermii i energetyki),

– monitorowania szybkości korozji instalacji przemysłowych, geotermalnych, wodociągowych,

– badania odporności korozyjnej powłok (np. cynkowych nanoszonych ogniowo lub elektrolitycznie) na podłożach żeliwnych, stalowych,

– badania odporności korozyjnej  materiałów kompozytowych,

– obróbka powierzchniowa metali, stopów i półprzewodników (trawienie, polerowanie, nakładanie powłok ochronnych),

  korozja biomedycznych implantów stawu biodrowego, zębów, kości kręgosłupa, itd. w symulowanych roztworach fizjologicznych,

– otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków metali na drodze elektrochemicznej,

U nas każdy znajdzie swoje miejsce! 

Skip to content