Wydział

Władze

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Marcin Górny

+48 12 617 27 31

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś,
prof. AGH

+48 12 617 52 98

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH

+48 12 617 38 95

Dyżur w dziekanacie: wtorek 9.00 – 10.00

PRODZIEKAN JAKUBSKI_ds._Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH

+48 12 617 41 91

Dyżur w dziekanacie: wtorek 9.00 – 10.00

Dyrektor Administracyjny Wydziału

dr inż. Agnieszka Malinowska

+48 12 617 48 89

Skip to content