Student

Studia Niestacjonarne

Zestaw pytań testowych sprawdzianu wiadomości w ramach rekrutacji na II stopień studiów Wydziału Odlewnictwa w roku 2021/2022 – kierunek TTiM studia niestacjonarne

Szanowny Państwo,

Serdecznie zapraszamy do podjęcia się nauki na II stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Studia te prowadzone są ze znacznym udziałem metod nauczania na odległość (e-learning), co umożliwia:

  • Przyjazd studentów do Krakowa jedynie na 4 zjazdy w semestrze (w miejsce dotychczasowych 10)
  • Finalizację nauki stopniem magistra inżyniera już po 3 semestrach nauki (na innych kierunkach 4 semestry)
  • Znaczne ograniczenia kosztów zarówno dla studentów jak i ich pracodawców.

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, związany jest z kształceniem magistrów inżynierów pracujących w branży wytwarzania elementów i komponentów z metali, tworzyw sztucznych i kompozytów.

Pełny program kształcenia.

Najnowsza wersja harmonogramu zajęć na rok akademicki 2020/2021

Koszt jednego semestru to 2350 zł

Kalendarz rekrutacji jest następujący (https://kandydaci.agh.edu.pl/studia/tworzywa-i-technologie-motoryzacyjne/):

  1. Złożenie w systemie e-Rekrutacja (https://rekrutacja.cr.agh.edu.pl/) deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia -od 23 sierpnia do 15 września, do godz. 14.00
  2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – do 15 września 2021, do godz. 14.00
  3. Egzamin wstępny – 18 września 2021
  4. Wstępna kwalifikacja kandydatów – 21 września 2021
  5. Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia – od 22 września do 24 września 2021
  6. Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów – od 22 września do 24 września 2021

Kontakt

dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH mbr@agh.edu.pl
Skip to content