Student

Plany i programy Studiów Doktoranckich

Plany i programy Studiów Doktoranckich nt. „TEORIA i TECHNOLOGIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH” prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH

  1. Plan stacjonarnych studiów doktoranckich
  2. Program stacjonarnych studiów doktoranckich.
  3. Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich
  4. Program niestacjonarnych studiów doktoranckich.
  5. Plan w języku angielskim stacjonarnych studiów doktoranckich.
  6. Program w języku angielskim stacjonarnych studiów doktoranckich.
  7. Plan w języku angielskim niestacjonarnych studiów doktoranckich
  8. Program w języku angielskim niestacjonarnych studiów doktoranckich
  9. Punkty ECTS na stacjonarnych studiach doktoranckich
  10. Punkty ECTS na niestacjonarnych studiach doktoranckich

Studia Doktoranckie: regulamin, formularze, przepisy prawne, stypendia i inne informacje…

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH

Skip to content