Projekt POWER 3.5

Wyjazdy studyjne

W projekcie planowane są 1 dniowe i 5 dniowe wizyty studyjne. W trakcie realizacji projektu odbędą się 4 cykle w/w wizyt.

Do podstawowych celów realizowanych w ramach projektu wizyt studyjnych należą:

  • zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w trakcie zajęć z przedmiotu,
  • poznanie technologii produkcji i poszczególnych jej etapów od planowania do kontroli jakości,
  • poznanie nowoczesnych maszyn i urządzeń pracujących w warunkach przemysłowych,
  • poznanie różnorodności produkcji odlewów z żeliwa, staliwa oraz metali nieżelaznych dla wielu branż współczesnego przemysłu,
  • możliwość dyskusji o współczesnych problemach i potrzebach branży,
  • możliwość spotkania z kadrą zarządzającą i absolwentami Wydziału Odlewnictwa.
Skip to content