Projekt POWER 3.5

Projekt POWER 3.5

Miło nam poinformować, że Wydział Odlewnictwa uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN

Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN

Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN

Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.power3.5.agh.edu.pl/

Studenci w ramach modułów, w których bierze udział Wydział Odlewnictwa będą mogli uczestniczyć m.in. w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, wizytach studyjnych
u pracodawców oraz programach stażowych, a słuchacze studiów doktoranckich uzyskają środki na wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne.

Wydatki kwalifikowane dla Wydziału Odlewnictwa to 2 892 769,80 PLN

Skip to content