Projekt POWER 3.5

Szkolenia

W ramach projektu dla studentów kierunków Inżynieria Procesów Odlewniczych oraz Komputerowe Wspomaganie Procesów Odlewniczych przewidziano następujące typy szkoleń:

Szkolenia podczas których uczestnik projektu opanuje nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces wytwarzania.

Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania PROCAST – czas trwania szkolenia – 40 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie od 2019 do 2022 roku.

Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania MAGMASOFT czas trwania szkolenia – 64 godziny. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2019 roku.

Szkolenie „Druk 3d” czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2019 roku.

Szkolenia z zakresu modelowania parametrów termodynamicznych z wykorzystaniem metody CALPHAD i oprogramowania Thermo-Calc – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane w 2019 roku.

Szkolenie podczas którego uczestnik projektu zdobędzie wiedzę z zakresu produkcji motoryzacyjnej i wielkoseryjnej odlewów.

Szkolenie specjalistyczne pt. Odlewnictwo ciśnieniowe czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2019 roku.

Szkolenia podczas których uczestnik projektu uzyska wiedzę w zakresie nowoczesnych badań nieniszczących materiałów i badań powierzchni i struktury, niezbędnych w kontroli jakości i badaniach naukowych.

Badania nieniszczące w przemyśle odlewniczym – czas trwania szkolenia – 40 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2019 roku.

Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2018 roku.

Mikroskopia skaningowa SEM wraz z EDS, EBSD czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie przez 4 lata od 2019 roku.

Szkolenie z zakresu metalografii, mikroskopii optycznej i konfokalnej – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie począwszy od 2018 roku.

Szkolenie – preparatyka, ocena metalograficzna, pomiary twardości – czas trwania szkolenia – 16 godzin. Szkolenie będzie realizowane corocznie w latach 2019-22.

Skip to content