Projekt POWER 3.5 II

Certyfikowane szkolenie z programowania oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa
w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA

Certyfikowane szkolenie dla Nauczycieli Akademickich z programowania oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Liczba miejsc: 6

Termin rekrutacji: od 29.11.2021 do 2.12.2021
Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-pt)
Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa:

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

 

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze

Skip to content