Projekt POWER 3.5 II

Harmonogram rekrutacji

Informacja o naborze wniosków - 10.09.2020

Informujemy, że w 2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie udziału doktorantów Wydziału Odlewnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych odbywa się do 25 – tego dnia każdego miesiąca.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach środków pochodzących
z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

Wydziałowe Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków.

Wydziałowe Biuro Projektu

Informacja o dodatkowym naborze wniosków - 02.11.2020

Wydziałowe Biuro Projektu ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie udziału doktorantów Wydziału Odlewnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w ramach środków pochodzących z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

Wnioski należy składać do Wydziałowego Biura Projektu (ul. Reymonta 23 budynek D8 pok. 36) do dnia 9.11.2020 roku do godz. 12.00.

Skip to content