Projekt POWER 3.5 II

Szkolenia

W związku z realizacją na Wydziale Odlewnictwa programu POWER3.5 II, informuję, iż w nadchodzącym semestrze zostanie do Państwa dyspozycji oddana nowa pracownia komputerowa wraz z nowym oprogramowaniem:

1. CATIA

Jeden z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC.

2. ProCAST

Program do symulacji procesu odlewania, zapewnia kompleksowe rozwiązania dla przemysłu odlewniczego w dziedzinie modelowania procesu produkcyjnego.

3. VPS

System pozwala na symulowanie zachowania różnego rodzaju materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego.

4. SYSWELD

Oprogramowanie oferuje unikalną i wszechstronną wirtualną ocenę charakterystyki materiału, mikrostruktury, naprężeń szczątkowych i odkształceń w elementach, konstrukcjach spawanych i zespołach poddawanych procesom obróbki cieplnej lub cieplnochemicznej.

5. PAM-STAMP

Pozwala między innymi na wirtualne prześledzenie całego procesu produkcyjnego tłoczenia rozpatrywanej części, pozwalając na zlokalizowanie newralgicznych miejsc detalu i ewentualną modyfikacje geometrii części lub narzędzi przed wykonaniem pierwszych prototypów.

6. FLOW-3D CAST

Platforma modelowania do symulacji odlewania metali, która łączy niezwykle dokładne modelowanie z wszechstronnością, łatwością obsługi i wysokowydajnymi możliwościami obliczeniowymi w chmurze.

Od dwóch lat z programu POWER jest też opłacana licencja oprogramowania MAGMA oraz SIMULIA.

Jeśli zamierzacie Państwo wykorzystywać w pracy ze studentami w nadchodzącym semestrze ww. oprogramowanie, bardzo proszę o uzupełnienie Sylabusa w obszarze „INFORMACJE DODATKOWE” o informację:

„Przedmiot współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.”

Równocześnie, po zakończeniu postępowań przetargowych, od października rozpoczniemy dla Państwa cykl bezpłatnych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych programów i narzędzi. Rozliczeniem szkoleń będzie zastosowanie nabytych kompetencji w dydaktyce. W tym przypadku również w sylabusie konieczny jest wpis:

„Prowadzący przedmiot wykorzystuje (wpisać kompetencję, np. znajomość oprogramowania z CATIA), których nabycie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.”

Proponowane w najbliższym czasie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Wydziału Odlewnictwa:
1. Szkolenie z obsługi programu CATIA na poziomie podstawowym i zaawansowanym
2. Szkolenie z obsługi programu ProCAST
3. Szkolenie z obsługi programu VPS
4. Szkolenie z obsługi programu SYSWELD
5. Szkolenie z obsługi programu PAM-STAMP
6. Szkolenie z obsługi programu FLOW-3D CAST
7. Szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym i zaawansowanym
8. Szkolenie z obsługi programu SOLIDWORKS na poziomie podstawowym i zaawansowanym
9. Szkolenie z programowania oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie na poziomie podstawowym i zaawansowanym
10. Szkolenie z programowania sterowników PLC Astraada One
11. Szkolenie z programowania robotów przemysłowych firmy Fanuc

Kompetencje nabyte na szkoleniach będzie można rozliczyć w ciągu czterech najbliższych semestrów.

Wkrótce rozpoczniemy rekrutację na ww. szkolenia. Szczegółowe informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Wydziałowy Koordynator Programu POWER3.5 II

dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Odlewnictwa
ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
tel. służbowy: +48 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

Skip to content