Zespoły badawcze

Zespół badawczy 3D printing technology in molds and cores production Skład zespołu: Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH Dr inż. Dariusz Drożyński Dr inż. Mateusz Skrzyński Mgr inż. Daniel Gruszka Mgr inż. Dawid Halejcio Mgr inż. Agnieszka Mikuła   Zespół badaczy zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zastosowania techniki addytywnej […]

UMO-2023-rd

Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS (finansowany przez NCN) Tytuł: „Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościowego”.Title: „Testing the mechanism of reaction of products of the thermal destruction of binders on the surface layer of the high quality cast iron”. Okres realizacji: 11.01.2023 – 10.01.2025 Time […]

II Konferencja Doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z Okazji Dnia Odlewnika – 27.11.2014 r.

Lp. Imię i nazwiskoosoby wygłaszającej Temat referatu Tytuł w języku angielskim 1 Joanna Loch Wpływ symulowanych wodnych środowisk fizjologicznych na odporność korozyjną stopów Ti6Al4V i Ti10Mo4Zr oraz ich składników stopowych Influence of simulated physiological solution to corrosion resistance of Ti6Al4V and Ti10Mo4Zr alloys and alloying elements 2 Magdalena Bisztyga Badanie katodowych produktów powstałych na powierzchni […]

Spis abstraktów XXXVIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Dzień Odlewnika 2014”

Lp. Autorzy Tytuł 1 Augustyn-Pieniążek Joanna, Wilkosz Kamil QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE DEFECTS IN METAL CASTING PROSTHETIC RESTORATIONS 2 Bobrowski Artur ANALYSIS OF GASES FROM BTEX GROUP BY FOURIER INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) 3 Dańko Rafał, Łucarz Mariusz, Dańko Józef BADANIA REGENERACJI ZUŻYTEJ MASY RDZENIOWEJ Z PROCESU COLD-BOX 4 Goraj Tomasz, Szucki Michał, Lelito Janusz, Suchy […]

XXXVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Dzień Odlewnika 2014, Kraków, 27 – 28 listopada 2014

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w KrakowieSTOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH STOP/ O. KRAKÓW Z A P R O S Z E N I E NAXXXVIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄDzień Odlewnika 2014Kraków, 27 – 28 listopada 2014 Patronat honorowy Prof. dr hab. inż. JÓZEF S. SUCHY, Dziekan Wydziału Odlewnictwa Komitet Naukowy i Organizacyjny Przewodniczący Prof. […]

III Konferencja Doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z Okazji Dnia Hutnika 7.05.2015 r.

Lp. Imię i nazwiskoosoby wygłaszającej Temat referatu Tytuł w języku angielskim 1 Agnieszka TątaEdyta ProniewiczMaria Starowicz Adsorpcja fenyloalaniny na powierzchni koloidów tlenków miedzi. Badania SERS. Phenylalanine adsorption on the surface of copper oxides colloids SERS studies. 2 Emilia WildhirtJarosław Jakubski Wpływ powłok ochronnych na deformację mas rdzeniowych w wysokiej temperaturze The influence of the protective […]

Spis abstraktów XXXIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Dzień Odlewnika 2015”

Abstrakty Pracowników Wydziału Odlewnictwa Lp. Autorzy Tytuł 1 Dańko R., Łucarz M., Dańko J. REGENERACJA TERMICZNO-MECHANICZNA ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH ZANIECZYSZCZONYCH ZUŻYTĄ MASĄ KLASYCZNĄ 2 Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Cieślak W., Perek-Nowak M., Kowalski Ł., Adamczak K. and Łoś J. COPPER AND ARSENICAL COPPER FROM ENEOLITHIC IN METALLOGRAPHIC AND MECHANICAL STUDIES 3 Grabowska B., […]

XXXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Dzień Odlewnika 2015, Kraków, 19 – 20 listopada 2015

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w KrakowieSTOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH STOP/ O. KRAKÓW Z A P R O S Z E N I E NAXXXIX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄDzień Odlewnika 2015Kraków, 19 – 20 listopada 2015 Patronat honorowy J.M. REKTOR AGH, prof. dr. hab. inż. TADEUSZ SŁOMKA DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA, prof. dr hab. inż. […]

Podstawowe zasady rozliczania delegacji zagranicznych

Wyjazdy zagraniczne. Przed wyjazdem należy pobrać druk delegacji w Sekcji Obsługi Badań oraz złożyć wniosek na wyjazd wydrukowany na jednej kartce (4 egzemplarze). Wniosek na wyjazd powinien zawierać parafkę Kierownika Katedry (akceptacja wyjazdu) Tryb składania wniosków na wyjazd za granicę http://www.dwz.agh.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/tryb-skladania-wnioskow-o-wyjazd-za-granice/ DWZ posiada internetowy system wniosków na podróż służbową poza granice kraju. System wniosków na […]

Podstawowe zasady rozliczania delegacji krajowych

Wyjazdy krajowe Planując wyjazd krajowy należy pobrać druk delegacji co najmniej tydzień przed planowanym wyjazdem. Przed wyjazdem należy uzyskać zgodę kierownika Katedry na wyjazd (parafka na druku delegacji). Środki transportu: Pociąg Do delegacji należy dołączyć oryginalne bilety zakupione w kasach. W przypadku zakupu biletów przez Internet należy dostarczyć bilety internetowe wraz z poprawnie wystawioną na […]