Pracownik

XXXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Dzień Odlewnika 2015, Kraków, 19 – 20 listopada 2015

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH STOP/ O. KRAKÓW

Z A P R O S Z E N I E

NA
XXXIX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Dzień Odlewnika 2015
Kraków, 19 – 20 listopada 2015

Patronat honorowy

J.M. REKTOR AGH, prof. dr. hab. inż. TADEUSZ SŁOMKA

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA, prof. dr hab. inż. JÓZEF S. SUCHY

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. WITOLD K. KRAJEWSKI, Prodziekan ds. Nauki 

Z-cy Przewodniczącego

Dr hab. inż. Jerzy S. ZYCH, Prof. AGH, Prodziekan ds. Kształcenia, Prezes STOP/ O. Kraków jzych@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Prof. AGH, Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, ez@agh.edu.pl

Członkowie Komitetu

Dr hab. inż. Rafał DAŃKO, prof. AGH
Dr hab. inż. Maria MAJ, prof. AGH
Dr inż. Marcin BRZEZIŃSKI
Dr Urszula LELEK – BORKOWSKA
Mgr inż. Jacek SIEDLECKI
Mgr inż. Beata GRACZ (Sekretarz Konferencji)
Inż. Joanna RAMUS

Miejsce Konferencji

Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków, ul. Reymonta 23, Budynek D8, 19 – 20 XI. 2015;

Informacje, rejestracja uczestników, kontakt:

biurowo@agh.edu.pl; Tel.+48-12-617 2701

Prof. J. Zych

tel. +48-12-6172751

Prof. E. Ziółkowski

tel. +48-12-6172762

Mgr inż. Jacek SIEDLECKI

tel. +48-12-6172701

Inż. Joanna RAMUS
tel. +48-12-6172747

Sugerowane zakwaterowanie

Hotel Polonez                        http://www.hotel-polonez.pl

Hotel Krakowiak                    http://www.ach.krakow.pl

Ważne Daty

5 listopada 2015         Zgłoszenie uczestnictwa

12 listopada 2015        Wniesienie opłaty

5 listopada 2015         Złożenie artykułów do prezentacji ustnych i posterowych w wersji papierowej i elektronicznej do:

 

– doktoranci – prof. Rafała Dańko (rd@agh.edu.pl)

– pracownicy – mgr Beaty Gracz (gracz@agh.edu.pl)

– studenci – dr Urszula Lelek – Borkowska (lelek@agh.edu.pl)

Format wymaganych materiałów konferencyjnych

1. Extended abstract sporządzony wg dołączonego wzoru (obowiązkowy dla prezentacji ustnych i posterowych w Sesji Studenckiej i Konferencji Doktoranckiej oraz posterowych w Sesji Pracowniczej.

Język abstraktu: angielski lub polski.

2. Poster o wymiarach szerokość x wysokość = 60 x 90 cm

3. Organizatorzy podejmują starania w kierunku opublikowania prac z konferencji w specjalnym wydaniu Archives of Foundry Engineering. Zainteresowani autorzy proszeni są o przygotowanie pełnych wersji publikacji wg wzorów obowiązujących w czasopiśmie AFE: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/page/show/87/instrukcje-dla-autorow. Publikacje zostaną zakwalifikowane do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Język publikacji: angielski lub polski ze streszczeniem w j. angielskim

A G E N D A

Czwartek, 19 listopada 2015

SESJA STUDENCKA i KONFERENCJA DOKTORANTÓW

godz. 10.00- 16:00 PREZENTACJE USTNE

godz. 12.00 – 12.15 PRZERWA NA KAWĘ

godz. 14:00 – 15:00 PRZERWA OBIADOWA

godz. 16:00 – 18:00 ZWIEDZANIE JEDNOSTEK WYDZIAŁU

BAL STUDENCKI, godz. 19.00 –


Piątek , 20 listopada 2015

SESJA PRACOWNIKÓW


godz. 9.00 – 11.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

godz. 11.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

godz. 11.15 – 12.45 PREZENTACJE USTNE I

godz. 13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

godz. 14.00 – 15.30 PREZENTACJE USTNE II

godz. 15.00 – 17.00 PREZENTACJE POSTEROWE

godz. 17.00 – 18.00 ZWIEDZANIE JEDNOSTEK WYDZIAŁU

SPOTKANIE INTEGRACYJNE, godz.18.00 –

Pliki do ściągnięcia:

Skip to content