Pracownik

XXXVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Dzień Odlewnika 2014, Kraków, 27 – 28 listopada 2014

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH STOP/ O. KRAKÓW

Z A P R O S Z E N I E

NA
XXXVIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Dzień Odlewnika 2014
Kraków, 27 – 28 listopada 2014

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. JÓZEF S. SUCHY, Dziekan Wydziału Odlewnictwa

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. WITOLD K. KRAJEWSKI, Prodziekan ds. Nauki 

Z-cy Przewodniczącego

Dr hab. inż. Jerzy S. ZYCH, Prof. AGH, Prodziekan ds. Kształcenia, Prezes STOP/ O. Kraków jzych@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Prof. AGH, Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, ez@agh.edu.pl

Członkowie Komitetu

Dr hab. inż. Rafał DAŃKO, prof. AGHrd@agh.edu.pl

 

Dr hab. inż. Maria MAJ, Prodziekan ds. Studenckich   

 

mmaj@agh.edu.pl

 

Dr inż. Marcin BRZEZIŃSKI,  

 

mbr@agh.edu.pl

 

Mgr inż. Jacek SIEDLECKI, 

 

jaces@agh.edu.pl

 

Mgr inż. Beata GRACZ, (Sekretarz Konferencji), 

 

gracz@agh.edu.pl

 

Mgr Anita MICHALEC,    

 

biurowo@agh.edu.pl

Miejsce Konferencji

Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków, ul. Reymonta 23, Budynek D8, 27 – 28 XI. 2014;

Informacje, rejestracja uczestników, kontakt

Prof. J. Zychjzych@agh.edu.pltel. +48-12-6172701; +48-12-6172751
Prof. E. Ziółkowskiez@agh.edu.pltel. +48-12-6172762
Mgr inż. Jacek SIEDLECKI, jaces@agh.edu.pltel. +48-12-6172701
Mgr Anita MICHALEC,    biurowo@agh.edu.pltel. +48-12-6172747

Opłata konferencyjna za udział w sesji organizowanej przez STOP:
300 PLN + 23% VAT
Wniesienie opłaty:
Odbiorca: Zarząd Główny STOP
ul.Dukatów 8, 31-431 Kraków
PEKAO SA III O/Kraków
83 1240 2294 1111 0000 3709 2625
Tytułem: Dzień Odlewnika AGH 2014

Sugerowane zakwaterowanie

Hotel Polonez                        http://www.hotel-polonez.pl

Hotel Za kolumnami              http://www.ap.krakow.pl

Ważne Daty

14 listopada 2014         Rejestracja uczestników

21 listopada 2014        Wniesienie opłaty

14 listopada 2014         Złożenie artykułów do prezentacji ustnych i posterowych w wersji papierowej i elektronicznej do:

– studenci i doktoranci – prof. Rafała Dańko (rd@agh.edu.pl)

– pracownicy – mgr Beaty Gracz (gracz@agh.edu.pl)

Format wymaganych materiałów konferencyjnych

1. Extended abstract sporządzony wg dołączonego wzoru (obowiązkowy dla prezentacji ustnych i posterowych w Sesji Studenckiej i Konferencji Doktoranckiej oraz posterowych w Sesji Pracowniczej.

Język abstraktu: angielski lub polski.

2. Poster o wymiarach szerokość x wysokość = 60 x 90 cm

3. Organizatorzy podejmują starania w kierunku opublikowania prac z konferencji w specjalnym wydaniu Archives of Foundry Engineering. Zainteresowani autorzy proszeni są o przygotowanie pełnych wersji publikacji wg wzorów obowiązujących w czasopiśmie AFE: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/page/show/87/instrukcje-dla-autorow. Publikacje zostaną zakwalifikowane do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Język publikacji: angielski lub polski ze streszczeniem w j. angielskim

A G E N D A

Czwartek, 27 listopada 2014

SESJA STUDENCKA –organizowana przez Wydział Odlewnictwa

godz. 10.00- prezentacje Firm

godz. 10.00 – 14.00 prezentacje ustne

godz. 14:00 – 15:00 przerwa obiadowa

KONFERENCJA DOKTORANCKA – organizowana przez Wydział Odlewnictwa

godz. 15.00 – 17.00 prezentacje ustne

Bal studencki, godz. 19.00 –

Piątek , 28 listopada 2014

SESJA PRACOWNIKÓW – organizowana przez STOP


9.00 – 11.00 rejestracja Uczestników

godz. 11.00 – Otwarcie Konferencji i odsłonięcie tablicy poświęconej Profesorowi Czesławowi Podrzuckiemu

godz. 11.45 – 14.00 prezentacje ustne

godz. 14.00 – 15.30 przerwa obiadowa

godz. 11.00 – 16.00 prezentacje posterowe

18.00 –  spotkanie integracyjne

Uwaga: Szczegółowy program sesji zostanie podany w następnym komunikacie

Pliki do ściągnięcia:

Skip to content