Pracownik

III Konferencja Doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z Okazji Dnia Hutnika 7.05.2015 r.

Lp.Imię i nazwisko
osoby wygłaszającej
Temat referatuTytuł w języku angielskim
1

Agnieszka Tąta
Edyta Proniewicz
Maria Starowicz

Phenylalanine adsorption on the surface of copper oxides colloids SERS studies.
2Emilia Wildhirt
Jarosław Jakubski

Wpływ powłok ochronnych na deformację mas rdzeniowych w wysokiej temperaturzeThe influence of the protective coating on the deformation of core sand at high temperature

3Michał Latkiewicz
Halina Krawiec

Odporność korozyjna warstwy kobaltowo-molibdenowej w roztworze jonów chlorkowych

Corrosion resistance of the cobalt-molybdenum layer in chloride ions solution

4Dorota Siekaniec
Dariusz Kopyciński

Porównanie mikrostruktury i właściwości staliwa chromowego i żeliwa wysokochromowego jako materiałów konstrukcyjnych na defibratoryComparison of the microstructures and selected properties of chromium steel and high-chromium cast iron as structural materials fordefibrators

5Aleksandra Grabarczyk
Katarzyna Major-Gabryś
St. M. Dobosz

Wpływ nanocząstek faz Al2O3 na deformację cieplną mas z uwodnionym krzemianem sodu.

The influence of Al2O3 nanoparticles on thermal deformation of moulding sands with hydrated sodium silicate

6Joanna Loch
Halina Krawiec
Alicja Łukaszczyk

Wpływ zmiennego pH symulowanych roztworów fizjologicznych na właściwości korozyjne biomedycznych stopów tytanu:
Ti-10Mo-4Zr i Ti-6Al-4V
Influence of different pH of simulated physiological solution to corrosion properties of biomedical titanium alloys: Ti-10Mo-4Zr and
Ti-6Al-4V
7Natalia Kaźnica
Jerzy Zych
Sposób badania przebiegu procesu pochłaniania wilgoci z atmosfery przez masy formierskie ze spoiwami i próba jego opisu za pomocą równania matematycznegoTest method of moisture sorption process in moulding sands’ surface layer and the attempt to describe this process by mathematical equation
8Anna Waliczek
Maria Starowicz
Anodowe właściwości kobaltu w roztworach alkoholowych z niską zawartością wodyThe anodic properties of cobalt in alcoholic solutions with low water
9Gabriela Sikora
Marcin Górny

Wpływ wybranych zabiegów metalurgicznych na mikrostrukturę odlewniczych stopów Al-CuThe effect of selected metallurgical processes on microstructure in Al-Cu casting alloys
10Karolina Kaczmarska
Beata Grabowska
Dariusz Drożyński
Ocena efektywności metod fizycznego utwardzania mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi i glinkorzemianówAn assessment of the physical curing methods effectiveness of moulding sand with binder based on starch and aluminosilicates
11Kamil Schmalenberg
Eugeniusz Ziółkowski
Analiza jakości elektromagnetycznego ważenia odlewniczych materiałów wsadowychAnalysis of the quality the electromagnetic weighing charge materials
12Zofia KwakWpływ dodatków stopowych na właściwości stopów aluminium serii 7xxxThe effect of alloying elements on the properties 7xxx series aluminum alloys
13Katarzyna Liszka
Józef Szczepan Suchy
Paweł Malinowski
Rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników w polskich odlewniachRecruitment, selection and employee development in polish foundries
14Mateusz Skrzyński
Rafał Dańko
Stopień destrukcji osnowy kwarcowej w regeneratorze REGMASInfluence of the REGMAS vibratory reclaimer functional parameters on the reclamation of mixed spent sands
Skip to content