Wydział

Wybory

Wybory organów Uczelni na kadencję 2024-2028

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów wyłanianie kandydatów na Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH.

Szanowni Państwo,

zapraszam szanownych członków Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Odlewnictwa na zebranie Kolegium, na którym odbędzie się wyłanianie kandydatów na Dziekana WO AGH.

Zebranie odbędzie się w sali amfiteatralnej WO AGH (nr 006) w poniedziałek dnia 13 maja 2024 r. o godzinie 9:30.

Każdy z Elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przewodniczący Kolegium Elektorów Wydziału Odlewnictwa

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH, Okręg wyborczy nr 9.

Szanowni Państwo,

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów – wybory przewodniczącego OKE i zastępcy odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. w sali amfiteatralnej o g. 9:30. Będzie to zebranie łączne wszystkich grup wyborczych okręgu nr 9.

W drugiej części zebrania odbędą się wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wyniki wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni

protokół

 

Lista kandydatów do Uczelnianego kolegium Elektorów

Poniżej znajduje się lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.


Lista kandydatów

 

Wybory członków do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH w grupie profesorów i profesorów uczelni odbędą się na zebraniu wyborczym w środę dnia 3 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w sali 112 (I piętro).


Lista kandydatów

 

Wyniki wyborów do OKE przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i pozostałych nauczycieli akademickich

protokół

 

Decyzja Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024 – 2028.

Treść Decyzji

 

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu AGH w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

W dniach od 12 marca do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) i do Senatu w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Liczba mandatów w grupach przedstawicieli:

 • Profesorów i profesorów uczelni w UKE – 4 mandaty od WO AGH (okręg 9)
 • Pozostałych nauczycieli akademickich w UKE – 1 mandat od WO AGH (okręg 9)
 • Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w UKE – 5 mandatów (okręgi 1-18)
 • Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie – 2 mandaty (okręgi 1-18)

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 5 osób uprawnione do głosowania w tym samym okręgu wyborczym z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczne druków zgłoszeń można pobrać tutaj  (od 12 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do Pani Marty Kukułki (pok. 001) w godzinach:

 • Wtorek, 12.03: 11:00 – 14:00
 • Środa, 13.03: 9:00 – 12:00
 • Czwartek, 14.03: 11:00 – 14:00

Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelko, do godz. 13:00 dnia 15 marca br., pokój 302.

Listy kandydatów na wyborach członków UKE w okręgu nr 9 (WO AGH) zostaną ogłoszone 18 marca br. Wybory w okręgu nr 9 odbędą się na zebraniu wyborczym dnia 22 marca o g. 9:30 w sali 112 WO AGH.

Zebrania wyborcze w wyborach do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizuje i prowadzi OKW nr 18 (ACMiN).

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wybory członków Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH

Szanowni Państwo,

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o rozpoczęciu w dniu 4 marca 2024 r. akcji wyborczej do organów Uczelni, kolegiów wydziałowych, oraz wyłaniania kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach na kadencję 2024 – 2028.

Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Harmonogramem podanym w Załączniku nr 6 do Uchwały Senatu AGH nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

W dniach od 4 marca do 7 marca br. można zgłaszać kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Skład członków OKE wybieranych w naszym okręgu odbywa się w grupach pracowników:

 • przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni – 20 mandatów,
 • przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich – 8 mandatów,
 • przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 mandaty.

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 3 osoby uprawnione do głosowania w okręgu wyborczym nr 9 (WO AGH) z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczną interaktywnego druku zgłoszenia można otrzymać od członków OKW nr 9 lub na stronie internetowej WO link (od 5 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do sekretariatu WO od poniedziałku 4 marca br. do godziny 15:00 i od wtorku 5 marca br. do czwartku 7 marca br. w godzinach 10:00  – 13:00. Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelki, do godz. 15 dnia 7 marca br., pokój 302.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona dnia 8 marca br. Przeprowadzenie głosowania tajnego zostało zaplanowane na wtorek 12 marca br.

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin naukowych WO na kadencję 2024-2028
Wybory organów Uczelni na kadencję 2020-2024

Wyniki głosowania w wyborach członków Senatu AGH i członków Kolegium Wydziału Odlewnictwa w okręgu nr 9 (w kolejności alfabetycznej)

Wybrani członkowie Senatu AGH:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 
Wybrani członkowie Kolegium Wydziału Odlewnictwa:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 4. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 6. Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 7. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 8. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 9. Dr hab. inż. Jerzy Zych

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Renata Zapała

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 
Wybrani przedstawiciele w Uczelnianym Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 2. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 3. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Mateusz Skrzyński
 
Wybrani członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 5. Dr hab. inż. Marcin Brzeziński
 • 6. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 7. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 8.Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 9. Dr hab. inż. Jarosław Piekło
 • 10. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 11. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 12. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 13. Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś
 • 14. Dr hab. inż. Jerzy Zych
 • 15. Dr hab. inż. Halina Krawiec

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Magdalena Kawalec
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 5. Dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • 6. Dr inż. Mateusz Skrzyński

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 • 2. Mgr inż. Wojciech Oksiutowicz
 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH

 

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH, Okręg wyborczy nr 9.

Szanowni Państwo,

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów – wybory przewodniczącego OKE i zastępcy odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. w sali amfiteatralnej o g. 9:30. Będzie to zebranie łączne wszystkich grup wyborczych okręgu nr 9.

W drugiej części zebrania odbędą się wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wyniki wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni

protokół

 

Lista kandydatów do Uczelnianego kolegium Elektorów

Poniżej znajduje się lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.


Lista kandydatów

 

Wybory członków do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH w grupie profesorów i profesorów uczelni odbędą się na zebraniu wyborczym w środę dnia 3 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w sali 112 (I piętro).


Lista kandydatów

 

Wyniki wyborów do OKE przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i pozostałych nauczycieli akademickich

protokół

 

Decyzja Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024 – 2028.

Treść Decyzji

 

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu AGH w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

W dniach od 12 marca do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) i do Senatu w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Liczba mandatów w grupach przedstawicieli:

 • Profesorów i profesorów uczelni w UKE – 4 mandaty od WO AGH (okręg 9)
 • Pozostałych nauczycieli akademickich w UKE – 1 mandat od WO AGH (okręg 9)
 • Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w UKE – 5 mandatów (okręgi 1-18)
 • Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie – 2 mandaty (okręgi 1-18)

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 5 osób uprawnione do głosowania w tym samym okręgu wyborczym z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczne druków zgłoszeń można pobrać tutaj  (od 12 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do Pani Marty Kukułki (pok. 001) w godzinach:

 • Wtorek, 12.03: 11:00 – 14:00
 • Środa, 13.03: 9:00 – 12:00
 • Czwartek, 14.03: 11:00 – 14:00

Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelko, do godz. 13:00 dnia 15 marca br., pokój 302.

Listy kandydatów na wyborach członków UKE w okręgu nr 9 (WO AGH) zostaną ogłoszone 18 marca br. Wybory w okręgu nr 9 odbędą się na zebraniu wyborczym dnia 22 marca o g. 9:30 w sali 112 WO AGH.

Zebrania wyborcze w wyborach do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizuje i prowadzi OKW nr 18 (ACMiN).

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wybory członków Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH

Szanowni Państwo,

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o rozpoczęciu w dniu 4 marca 2024 r. akcji wyborczej do organów Uczelni, kolegiów wydziałowych, oraz wyłaniania kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach na kadencję 2024 – 2028.

Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Harmonogramem podanym w Załączniku nr 6 do Uchwały Senatu AGH nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

W dniach od 4 marca do 7 marca br. można zgłaszać kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Skład członków OKE wybieranych w naszym okręgu odbywa się w grupach pracowników:

 • przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni – 20 mandatów,
 • przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich – 8 mandatów,
 • przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 mandaty.

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 3 osoby uprawnione do głosowania w okręgu wyborczym nr 9 (WO AGH) z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczną interaktywnego druku zgłoszenia można otrzymać od członków OKW nr 9 lub na stronie internetowej WO link (od 5 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do sekretariatu WO od poniedziałku 4 marca br. do godziny 15:00 i od wtorku 5 marca br. do czwartku 7 marca br. w godzinach 10:00  – 13:00. Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelki, do godz. 15 dnia 7 marca br., pokój 302.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona dnia 8 marca br. Przeprowadzenie głosowania tajnego zostało zaplanowane na wtorek 12 marca br.

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin naukowych WO na kadencję 2024-2028
Wybory organów Uczelni na kadencję 2020-2024

Wyniki głosowania w wyborach członków Senatu AGH i członków Kolegium Wydziału Odlewnictwa w okręgu nr 9 (w kolejności alfabetycznej)

Wybrani członkowie Senatu AGH:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 
Wybrani członkowie Kolegium Wydziału Odlewnictwa:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 4. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 6. Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 7. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 8. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 9. Dr hab. inż. Jerzy Zych

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Renata Zapała

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 
Wybrani przedstawiciele w Uczelnianym Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 2. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 3. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Mateusz Skrzyński
 
Wybrani członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 5. Dr hab. inż. Marcin Brzeziński
 • 6. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 7. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 8.Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 9. Dr hab. inż. Jarosław Piekło
 • 10. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 11. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 12. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 13. Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś
 • 14. Dr hab. inż. Jerzy Zych
 • 15. Dr hab. inż. Halina Krawiec

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Magdalena Kawalec
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 5. Dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • 6. Dr inż. Mateusz Skrzyński

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 • 2. Mgr inż. Wojciech Oksiutowicz
 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH

 

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH, Okręg wyborczy nr 9.

Szanowni Państwo,

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów – wybory przewodniczącego OKE i zastępcy odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. w sali amfiteatralnej o g. 9:30. Będzie to zebranie łączne wszystkich grup wyborczych okręgu nr 9.

W drugiej części zebrania odbędą się wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wyniki wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni

protokół

 

Lista kandydatów do Uczelnianego kolegium Elektorów

Poniżej znajduje się lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.


Lista kandydatów

 

Wybory członków do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH w grupie profesorów i profesorów uczelni odbędą się na zebraniu wyborczym w środę dnia 3 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w sali 112 (I piętro).


Lista kandydatów

 

Wyniki wyborów do OKE przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i pozostałych nauczycieli akademickich

protokół

 

Decyzja Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024 – 2028.

Treść Decyzji

 

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu AGH w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo,

W dniach od 12 marca do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) i do Senatu w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Liczba mandatów w grupach przedstawicieli:

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 5 osób uprawnione do głosowania w tym samym okręgu wyborczym z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczne druków zgłoszeń można pobrać tutaj  (od 12 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do Pani Marty Kukułki (pok. 001) w godzinach:

Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelko, do godz. 13:00 dnia 15 marca br., pokój 302.

Listy kandydatów na wyborach członków UKE w okręgu nr 9 (WO AGH) zostaną ogłoszone 18 marca br. Wybory w okręgu nr 9 odbędą się na zebraniu wyborczym dnia 22 marca o g. 9:30 w sali 112 WO AGH.

Zebrania wyborcze w wyborach do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizuje i prowadzi OKW nr 18 (ACMiN).

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Wybory członków Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Odlewnictwa AGH

Szanowni Państwo,

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podjął uchwałę o rozpoczęciu w dniu 4 marca 2024 r. akcji wyborczej do organów Uczelni, kolegiów wydziałowych, oraz wyłaniania kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach na kadencję 2024 – 2028.

Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Harmonogramem podanym w Załączniku nr 6 do Uchwały Senatu AGH nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

W dniach od 4 marca do 7 marca br. można zgłaszać kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Skład członków OKE wybieranych w naszym okręgu odbywa się w grupach pracowników:

Osoba kandydata powinna zostać zgłoszona przez co najmniej 3 osoby uprawnione do głosowania w okręgu wyborczym nr 9 (WO AGH) z tej samej grupy pracowników. Wersję elektroniczną interaktywnego druku zgłoszenia można otrzymać od członków OKW nr 9 lub na stronie internetowej WO link (od 5 marca br.). UWAGA! Wymagany jest druk dwustronny na jednym arkuszu.

Zgłoszenia można składać do sekretariatu WO od poniedziałku 4 marca br. do godziny 15:00 i od wtorku 5 marca br. do czwartku 7 marca br. w godzinach 10:00  – 13:00. Dodatkowo, zgłoszenia można składać do Przewodniczącego OKW nr 9, prof. dr hab. inż. A. Burbelki, do godz. 15 dnia 7 marca br., pokój 302.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona dnia 8 marca br. Przeprowadzenie głosowania tajnego zostało zaplanowane na wtorek 12 marca br.

Przewodniczący OKW nr 9

Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin naukowych WO na kadencję 2024-2028
Wybory organów Uczelni na kadencję 2020-2024

Wyniki głosowania w wyborach członków Senatu AGH i członków Kolegium Wydziału Odlewnictwa w okręgu nr 9 (w kolejności alfabetycznej)

Wybrani członkowie Senatu AGH:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 
Wybrani członkowie Kolegium Wydziału Odlewnictwa:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 4. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 6. Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 7. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 8. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 9. Dr hab. inż. Jerzy Zych

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Renata Zapała

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 
Wybrani przedstawiciele w Uczelnianym Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 2. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 3. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Mateusz Skrzyński
 
Wybrani członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów:

w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uczelni:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko
 • 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko
 • 3. Dr hab. inż. Marcin Górny
 • 4. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
 • 5. Dr hab. inż. Marcin Brzeziński
 • 6. Dr hab. inż. Jarosław Jakubski
 • 7. Dr hab. inż. Barbara Kalandyk
 • 8.Dr hab. inż. Mariusz Łucarz
 • 9. Dr hab. inż. Jarosław Piekło
 • 10. Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka
 • 11. Dr hab. inż. Maria Maj
 • 12. Dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
 • 13. Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś
 • 14. Dr hab. inż. Jerzy Zych
 • 15. Dr hab. inż. Halina Krawiec

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • 1. Dr inż. Magdalena Kawalec
 • 2. Dr inż. Karolina Kaczmarska
 • 3. Dr inż. Marcin Piękoś
 • 4. Dr inż. Daniel Gurgul
 • 5. Dr inż. Grzegorz Piwowarski
 • 6. Dr inż. Mateusz Skrzyński

w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • 1. Mgr inż. Romana Włoczewska
 • 2. Mgr inż. Wojciech Oksiutowicz
 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 (WO AGH)

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

Skip to content