Student

Informacje i seminaria

Ogłoszenie o seminariach dla Doktorantów Wydziału Odlewnictwa 31.07.2017

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA OPISÓW PUBLIKACJI – instrukcja biblioteczna (do stypendium Ministra)

Ankieta „Ocena postępów w zakresie realizacji rozprawy doktorskiej słuchacza studiów doktoranckich Wydziału Odlewnictwa nt. „Teoria i Technologia Procesów Odlewniczych” w roku akademickim 2015/2016

  1. HARMONOGRAM SEMINARIUM „OCENY POSTĘPÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC DOKTORSKICH” W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 DLA SŁUCHACZY STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ODLEWNICTWA AGH
  2. HARMONOGRAM SEMINARIUM „OCENY POSTĘPÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC DOKTORSKICH” W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 DLA SŁUCHACZY NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ODLEWNICTWA AGH W

Skip to content