Student

Aktualności

Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim

Informacja o terminie składania wniosków stypendialnych dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Termin składania wniosków stypendialnych dotyczących stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych upływa dnia 30 września 2016 r. Dokumenty o świadczenia pomocy materialnej, w tym też stypendia rektora dla najlepszych doktorantów, należy składać do dnia 3 października 2016 r. Wszystkie wnioski wraz z kompletem dokumentów proszę składać w dziekanacie Wydziału Odlewnictwa we wskazanych terminach do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o terminach oraz wzory formularzy znajdują się na stronie Głównej AGH w zakładce: Doktoranci/Regulaminy i formularze.

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów oraz wnioski stypendialne dla doktorantów

– stypendia doktoranckie i projakościowe do 30 września 2016 roku,

– stypendia dla najlepszych i pomoc materialną – zostanie ogłoszony w „Informacji o pomocy materialnej” – corocznie wyznacza Prorektor ds. Nauki – o czym zostaną Państwo powiadomieni osobnym komunikatem.

Wnioski stypendialne dla Doktorantów

  1. Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku
  2. Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów od II roku
  3. Wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów I roku
  4. Wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów od II roku
  5. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów
  6. Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom mija 15 września 2016 r. na podstawie §4 ust.1 Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. Proszę o składanie wniosków w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa.

  1. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW.
  2. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOKTORANTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017.
  3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017.

Skip to content