Kredyty studenckie

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdują się na stronie: https://www.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

Indywidualny Program Studiów – zasady

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH: 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa mogą uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, zwanego dalej IPS, pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku, na którym studiują. Studia według […]

Wzory podań do pobrania

Semestralny plan zajęć Podanie o indywidualny program studiów (IOS) Podanie o urlop Podanie o wpis z deficytem punktów Podanie o reaktywację Oświadczenie o powrocie z urlopu dziekańskiego Podanie o przepisanie ocen Oświadczenie o rezygnacji ze studiów Karta odejścia Podanie o rozłożenie płatności na raty Podanie o zmniejszenie opłaty za powtarzanie

Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni

Semestralny plan zajęć Student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan zajęć na dany semestr. Semestralny plan zajęć plan zajęć należy złożyć do dziekanatu w określonym przez Dziekana terminie (do 30 października w semestrze zimowym, do 30 marca w semestrze letnim). Wpis na kolejny semestr Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr Wpis normalny – uzyskanie zaliczenia […]