Wydział

Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów wyłanianie kandydatów na Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH

Szanowni Państwo,

zapraszam szanownych członków Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Odlewnictwa na zebranie Kolegium, na którym odbędzie się wyłanianie kandydatów na Dziekana WO AGH.

Zebranie odbędzie się w sali amfiteatralnej WO AGH (nr 006) w poniedziałek dnia 13 maja 2024 r. o godzinie 9:30.

Każdy z Elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przewodniczący Kolegium Elektorów Wydziału Odlewnictwa

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH

Skip to content