Wyróżnienie dla absolwentów Wydziału Odlewnictwa w ramach Italian Technology Award pod patronatem ITA – Italian Trade Agency

W dniach 15.01 – 19.01.2023 w Mediolanie odbyła się ceremonia wręczenia Italian Technology Award pod patronatem ITA – Italian Trade Agency, Federmacchine w ramach projektu Machines Italia. W wyżej wspomnianym wydarzeniu za swoje prace magisterskie została wyróżniona w kategorii ocenianej przez AMAFOND (Italian Foundry Suppliers’ Association)  dwójka doktorantów, realizujących swoje prace na Wydziale Odlewnictwa: mgr […]

Guest Editors wydania specjalnego zeszytu czasopisma Materials (MDPI)

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że pracownicy Wydziału Odlewnictwa: dr inż. Grzegorz Tęcza dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. AGH dr inż. Renata Zapała zostali Guest Editors wydania specjalnego zeszytu czasopisma Materials (MDPI) pod tytułem: “Cast Hadfield High-Manganese Steel and Alternative Alloys in the Past and Today—Melting, Modification, Casting, Properties and Application”. Więcej informacji:https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/B631OH8C96

Szkolenia energetyczne dla studentów BA oraz G1, G2, G3 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

Wydział Energetyki i Paliw prowadzi otwartą rekrutację dla studentów wszystkich Wydziałów na następujące szkolenia: Szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3:https://weip.agh.edu.pl/wiecej/ogloszenie-naboru-na-szkolenie-z-egzaminem-na-uprawnienia-energetyczne-g1-g2-g3/?portfolioCats=15 oraz: Kompetencje BA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011:https://weip.agh.edu.pl/wiecej/ogloszenia-naboru-na-szkolenie-z-egzaminem-kompetencje-ba-zgodnie-z-wymaganiami-normy-pn-en-133132011/?portfolioCats=15 Rekrutacja na szkolenia trwa do 10 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w powyższych linkach.

Zapisy na przedmioty Bloku Innowacyjnego UBPO

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na przedmioty Bloku innowacyjnego UBPO. Na stronie Centrum Organizacji Kształcenia https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/innowacyjne/ zostały ujęte:– informacje o Bloku Innowacyjnym,– krótki opis każdego przedmiotu przygotowany przez koordynatorów przedmiotów,– odnośnik do Sylabusa AGH opisującego wszystkie przedmioty z bloku,– zasady zapisów,– termin rejestracji przypada od 21.02.2023 r. do 25.02.2023 r.,oraz inne niezbędne informacje.

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Tomasza Snopkiewicza

WYDZIAŁ ODLEWNICTWAAKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJim. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M które wygłosi Pan mgr inż. Tomasz Snopkiewicz dnia 06.02.2023 r. o godz. 10:00w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8) TEMAT:„Adhezja i tarcie na granicy model odlewniczy –forma piaskowa – wpływ wybranych czynników […]

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Sylwii Stąpór

WYDZIAŁ ODLEWNICTWAAKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJim. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M które wygłosi Pani mgr inż. Sylwia Stąpór dnia 06.02.2023 r. o godz. 11:15 spotkanie odbędzie się na platformie MSTeams:https://tiny.pl/wl4fs TEMAT:„Optymalizacja składu chemicznego wysokojakościowych stopów z układu Al-Cu”

Certyfikowane szkolenie dla Nauczycieli Akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym dla nauczycieli akademickich rekrutacja uzupełniająca

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwaw ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA: Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem. Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje 8dni/64 godz. Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja technologii odlewania grawitacyjnego […]

Certyfikowane szkolenie dla Nauczycieli Akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym dla nauczycieli akademickich rekrutacja uzupełniająca

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwaw ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem. Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje (3 dni/24 godz.). Szkolenie podstawowe w zakresie użytkowania programu „MAGMASOFT standard” […]

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Anny Mikołajskiej

WYDZIAŁ ODLEWNICTWAAKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJim. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M które wygłosi Pani mgr inż. Anna Mikołajska dnia 30.01.2023 r. o godz. 13:00w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8) TEMAT:„Zastosowanie nieniszczących metod badawczych w analizie technologii wykonania i konserwacji zabytków metalowych”

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Arkadiusza Janusa

WYDZIAŁ ODLEWNICTWAAKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJim. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M które wygłosi Pan mgr inż. Arkadiusz Janus dnia 30.01.2023 r. o godz. 11:15w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8) TEMAT:„Rola czystości metalu w tworzeniu się mikroporowatości w odlewach kokilowych ze stopów AlSi7Mg […]