Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Wojciecha Kowalczyka

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

uprzejmie informują,
że w dniu 25 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali 006 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgra inż. Wojciecha KOWALCZYKA
na temat:


Wpływ parametrów procesu odlewania pod wysokim ciśnieniem na wady i mikrostrukturę wybranych odlewów ze stopów Al-Si”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka
Politechnika Częstochowska,

dr hab. inż. Jarosław Piątkowski, prof. PŚ
Politechnika Śląska.
Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie

Skip to content