Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Sylwii Cukrowicz

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

uprzejmie informują,
że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 11.00
w sali 006 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 

mgr inż. Sylwii CUKROWICZ
na temat:

Organobentonity z udziałem polimerów akrylowych do zastosowania w technologii mas formierskich”.

Promotor: prof. dr hab. Beata Grabowska

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH

 

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka
Politechnika Częstochowska

Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Skip to content