Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Przemysława Czapli

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

zawiadamiają,
że w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 12:30
w sali 006 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgra inż. Przemysława CZAPLI
na temat:


„Mechanizm regeneracji zużytej masy zawierającej żywicę fenolową utwardzaną estrami w wybranym regeneratorze dynamiczno-ściernym”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH

RECENZENCI:
dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
Politechnika Łódzka


Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie

Skip to content