Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Michała Derenia

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

zawiadamiają,
że w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 12:30
w sali 112 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgra inż. Michała DERENIA
na temat:


Opracowanie ulepszonego rozwiązania konstrukcyjnego regeneratora termicznego w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym”.

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oddział w Stalowej Woli


Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie

Skip to content