Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Michała Angreckiego

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

uprzejmie informują,
że w dniu 06 października 2023 r. o godz. 10:00
w sali 112 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgra inż. Michała ANGRECKIEGO
na temat:


„„Zastosowanie regeneratu z mas wiązanych żywicą furfurylową jako materiału posypki w technologii wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych”.

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Jadwiga Kamińska (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny)


RECENZENCI:
dr hab. inż. Jan Jezierski prof. PŚ
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka
Politechnika Częstochowska


Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie

Skip to content