Wydział

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr inż. Arkadiusza Zdzisława Janusa

DZIEKAN WYDZIAŁU ODLEWNICTWA ORAZ PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

zawiadamiają,
że w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 10:00
w sali 006 paw. D-8
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ul. Reymonta 23

odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgra inż. Arkadiusza Zdzisława JANUSA
na temat:


Rola czystości metalu w tworzeniu się mikro porowatości w odlewach kokilowych ze stopów AlSi7Mg odlewanych metoda niskociśnieniową”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Zych

Promotor pomocniczy: dr inż. Janusz Kozana


RECENZENCI:
dr hab. inż. Tomasz Wróbel prof. PŚ
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Mirosław Tupaj, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oddział w Stalowej Woli


Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Dokumenty do pobrania:

Recenzja A

Recenzja B

Streszczenie

Skip to content