Wydział

Wizyta prof. Sudipty Seala z University of Central Florida na Wydziale Odlewnictwa

W dniu 6 listopada Laboratorium Inżynierii Ciekłego Metalu (LME) odwiedził Sudipta Seal, University Distinguished Professor, Trustee Chair and UCF Pegasus University of Central Florida (UCF) z Orlando, USA. Prof. S. Seal kierował Centrum Nanotechnologii i Materiałów Zaawansowanych; aktualnie jest dyrektorem nowoutworzonego Centrum Nauki o Materiałach i Inżynierii UCF.

Jest wybitnym specjalistą w zakresie inżynierii materiałowej, autorem 450 prac naukowych, 85 patentów, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień a jego dorobek naukowy charakteryzuje indeks Hirscha równy 108.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyła P. Prof. Joanna Wojewoda-Budka, dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN oraz P. Prof. Natalia Sobczak z tegoż Instytutu, wiceprezes PAN, omówiono perspektywy współpracy w układzie konsorcyjnym Wydział Odlewnictwa AGH – IMIM PAN – UCF w zakresie badań wysokotemperaturowego oddziaływania ciekłych metali z materiałami stałymi, w tym w ramach przyszłych projektów badawczych.  

Prof. Sudipta Seal uczestniczył także w obradach IV Międzynarodowej Konferencji Odlewnictwa i Inżynierii Materiałowej ICCME 23 – Energy and Military Industries, gdzie spotkał się z kierownictwem Wydziału Odlewnictwa


Na zdjęciu od lewej do prawej: prof. J. J. Sobczak, prof. Joanna Wojewoda-Budka, prof. S. Seal oraz prof. N. Sobczak

Skip to content