Wydział

Terminy składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024

Drodzy Studenci!

 

Zgodnie z Komunikatem prof.  Rafała Dańko, Prorektora ds. Studenckich, w sprawie terminów składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024, obowiązują poniższe miejsca i terminy składania wniosków:

 

Rodzaj wniosku
Termin składania wniosków
Miejsce składania wniosków
wnioski o stypendium rektora dla studentów
I roku
od 9 do 16 października
2023 r. (poniedziałek)
Dział Spraw Studenckich*
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
do 6 października
2023 r. (piątek)
Dział Spraw Studenckich*
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano jedynie wysoką średnią ocen
do 6 października
2023 r. (piątek)
Dziekanaty Wydziałów

*Wniosek o stypendium rektora można złożyć w Dziale Spraw Studenckich osobiście w budynku C-7 pok. 112b w godzinach 7:30-15:30 lub przekazać do odpowiedniej skrytki na portierni w budynku C-1 w godzinach otwarcia Uczelni.

 

 

 Pełna treść pisma znajduje się tutaj.

 

 

 

Skip to content