Wydział

Szkolenie pt. Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00. Kolejna Edycja.

Wydziałowe Biuro POWER 3.5 ogłasza nabór na:

Szkolenie zakończone egzaminem pt. Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.

Czas trwania szkolenia: 15 godzin

Termin rozpoczęcia szkolenia: 19.12.2022

Udział w szkoleniu mogą wziąć studenci ostatnich czterech semestrów studiów inżynierskich oraz studenci studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa.

Studenci, zainteresowani wzięciem udziału w/w szkoleniu proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału:


https://odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power/projekt-power-3-5/dokumenty-2/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 roku do biura projektu POWER 3.5 pok. 01 (Dziekanat Wydziału Odlewnictwa).

Skip to content