Wydział

Spotkanie z okazji wydania monografii Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika – Technologia i Organizacja (tom II)

Spotkanie Autorskie Autorów i Recenzentów oraz organizatorów wydania monograficznego Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika – Technologia i Organizacja (tom II)

Spotkanie Autorów i Recenzentów drugiego tomu monografii Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika – Technologia i Organizacja, odbyło się w auli Wydziału Odlewnictwa Akademii-Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dniu 27 września br.

Opracowanie składa się z 15 rozdziałów, które tworzyło wspólnie 42 autorów i 15 recenzentów, w głównej mierze pracowników naukowych Wydziału Odlewnictwa AGH, a także przedstawicieli innych uczelni, instytutów badawczych oraz reprezentantów przemysłu. Całość wydawnictwa obejmuje prawie 1300 stron.

Spotkanie otworzyła Pani Prodziekan, dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH, reprezentująca prof. dr hab. inż. Marcina Górnego, Dziekana Wydziału Odlewnictwa, witając wszystkich przybyłych Autorów, Recenzentów oraz zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał Redaktor Naczelny monografii, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c., który zwarcie omówił wieloletni, żmudny proces prac nad wydawnictwem, stanowiącym niezwykłe źródło wiedzy potrzebnej dla polskiej nauki i praktyki odlewniczej, a także pomoc dydaktyczną dla studentów, doktorantów, pracowników sfery naukowo-badawczej oraz przemysłowej. Omówił też genezę i tematykę poszczególnych rozdziałów. Podziękował wszystkim Autorom, Współautorom i Recenzentom, Redaktorom Tomu Drugiego, prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Fedoryszynowi, prof. dr hab. inż. Jerzemu Zychowi, Recenzentowi Głównemu prof. dr hab. inż. Pawłowi Ziębie, czł. koresp. PAN a także osobom pracującym nad organizacją, składem i korektą wydawnictwa, za zaangażowanie i poświęcony czas. Nawiązał również do wydania pierwszego tomu Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika – Materiały, powstałego dekadę wcześniej i cieszącego się dużą popularnością wśród Czytelników, o czym świadczy już wyczerpany kilkusetny nakład.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, mgr inż. Tadeusz Franaszek, który w krótkim wystąpieniu, w imieniu wydawcy również podziękował serdecznie Redaktorowi Naczelnemu dzieła, prof. Jerzemu J. Sobczakowi za bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie, które miały decydujący wpływ nie tylko na jego formę, ale również na nowoczesną treść.

Podczas spotkania obecni Autorzy i Recenzenci oraz zaproszeni goście otrzymali egzemplarze autorskie monografii oraz złożyli podpisy pod pamiątkowymi egzemplarzami wydawnictwa.

Publikacja Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika – Technologia i Organizacja (t. II), będzie dostępna do nabycia w sekretariacie Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Zamówienia można składać mailowo pod adres: zg@stowarzyszenie-stop.pl , a wszelkie informacje o wydawnictwie dostępne są na stronie www.stowarzyszenie-stop.pl

Z wydawnictwem można się już zapoznać w naszej wydziałowej bibliotece.

Skip to content