Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Moniki Pieszki-Łysoń

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pani mgr inż. Monika Pieszka-Łysoń

dnia 04 LIPCA 2024 r. o godz. 9:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Wyznaczenie przewodności termicznej w połączeniach wysokoprądowych oraz budowa modelu numerycznego opisującego zależności termiczne styku materiałów stosowanych w tych połączeniach”

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Kawalec

Skip to content