Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Karoliny Brackiej-Kęsek

RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
I WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZAJĄ NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pani mgr inż. Karolina Bracka-Kęsek

dnia 18 CZERWCA 2024 r. o godz. 11:30
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Nowe metody metalizacji zanurzeniowej

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Szczęsny

Skip to content