Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Emilii Wildhirt

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pani mgr inż. Emilia Wildhirt
dnia 26.06.2023 r. o godz. 10:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Wpływ modyfikacji ekologicznych, wodorozcieńczalnych powłok ochronnych na wybrane właściwości form i rdzeni”

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Jadwiga Kamińska, SBŁ – KIT

Skip to content