Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pani mgr inż. Anny Mikołajskiej

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pani mgr inż. Anna Mikołajska

dnia 12.06.2023 r. o godz. 13:30
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Zastosowanie nieniszczących metod badawczych w analizie technologii wykonania i konserwacji zabytków metalowych”

Skip to content