Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Tomasza Snopkiewicza

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Tomasz Snopkiewicz

dnia 19.06.2023 r. o godz. 9:00
w sali amfiteatralnej w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Adhezja i tarcie na granicy model odlewniczy –forma piaskowa – wpływ wybranych czynników technologicznych”

Skip to content