Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Przemysława Czapli

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Przemysław Czapla

dnia 15.05.2023 r. o godz. 9:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Efekt regeneracji masy zużytej Alhaset w regeneratorze dynamiczno-ściernym w długookresowym cyklu eksploatacji urządzenia

Promotor: prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Promotor pomocniczy : dr hab. inż. Mariusz Łucarz, prof. AGH

Skip to content