Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Michała Angreckiego

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Michał Angrecki

dnia 03.07.2023 r. o godz. 9:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Zastosowanie regeneratu z mas wiązanych żywicą furfurylową jako materiału posypki w technologii wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Jadwiga Kamińska – Sieć Badawcza Łukasiewicz KIT

Skip to content