Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Marcina Szymanka

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Marcin Szymanek

dnia 08.05.2023 r. o godz. 13:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Kształtowanie struktury i właściwości prętów wyciskanych ze stopu aluminium AlSi32Cu1,3Mg0,9Ni1,5Fe0,9 z wykorzystaniem szybkiej krystalizacji

Promotor: dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr Paweł Leszek Żak

Skip to content