Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Marcina Myszki

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Marcin Myszka

dnia 19.06.2023 r. o godz. 10:00
w sali amfiteatralnej w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Kompleksowa ocena żeliwa z grafitem o wielu postaciach oparta na średniej ważonej wartości wskaźnika jego kształtu”

Skip to content