Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Macieja Królikowskiego

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Maciej Królikowski

dnia 11.09.2023 r. o godz. 11:15
w sali amfiteatralnej w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Wpływ sterowania jakością metalurgiczną ciekłego stopu na wady skurczowe w odlewach z żeliwa sferoidalnego

Promotor: prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

Skip to content