Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Krzysztofa Wańczyka

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Krzysztof Wańczyk

dnia 13.05.2024 r. o godz. 11:00
w sali 112 (I piętro) w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Metodyka optymalnego sterowania w systemach automatycznego zestawiania wsadu do pieców odlewniczych

Promotor: dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH

Skip to content