Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Artura Zaczyńskiego

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Artur Zaczyński

dnia 11.09.2023 r. o godz. 10:00
w sali amfiteatralnej w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Wpływ zabiegów modyfikacji i obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego na mikrostrukturę oraz właściwości odlewów z żeliwa ADI

Promotor: prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH

Skip to content