Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Arkadiusza Janusa- zmiana terminu

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Arkadiusz Janus

dnia 26.06.2023 r. o godz. 9:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
„Rola czystości metalu w tworzeniu się mikroporowatości w odlewach kokilowych ze stopów AlSi7Mg odlewanych metodą niskociśnieniową”

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jerzy Zych

Promotor pomocniczy: dr inż. Janusz Kozana

Skip to content