Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Arkadiusza Chyczyńskiego

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Arkadiusz Chyczyński

dnia 15.05.2023 r. o godz. 10:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Ocena możliwości wykorzystania odpadowych materiałów węglowych do odzysku żelaza z żużla stalowniczego

Skip to content