Wydział

Ogłoszenie o seminarium Pana mgr inż. Andrzeja Fijołka

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ
im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


ZAPRASZA NA S E M I N A R I U M

które wygłosi


Pan mgr inż. Andrzej Fijołek

dnia 08.05.2023 r. o godz. 12:00
w sali 112 w budynku Wydziału Odlewnictwa AGH (D8)TEMAT:
Modelowanie kinetyki roztwarzania wybranych stopów magnezu i cynku o strukturze krystalicznej i amorficznej w roztworze Ringera

Promotor: dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH

Skip to content